Missie, Visie, Kernwaarden

Missie

AD ondersteunt projecten in de Dominicaanse Republiek waarbij jongeren worden ondersteund bij het opzetten van economische activiteiten. Deze jongeren leren hierdoor ondernemen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun leven. Met de inkomsten kunnen zij in hun levensonderhoud voorzien en onderwijs volgen.

Visie

AD realiseert haar missie door de financiële ondersteuning van projecten die passen binnen haar missie. AD investeert uitsluitend in de kosten die gemoeid gaan met training en begeleiding. AD investeert in principe niet in fysieke infrastructuur. 

AD is onpartijdig en onafhankelijk. AD verleent ondersteuning op basis van eigen inschatting, geschiktheid en beschikbare capaciteit. Met in het bijzonder oog voor jongeren die geen of nauwelijks toegang hebben tot de arbeidsmarkt.

Kernwaarden

Onze ambitie is in vrijheid te leven. De lucht die wij willen inademen is liefde. Het huis waarin wij willen wonen is vrede. Wij zijn blij over al het goeds dat we ontvangen in Christus. Wij betrachten matigheid en zachtmoedigheid. Onze naaste willen we tegemoet treden met geduld, vriendelijkheid, goedheid en trouw.